top of page

Over ons

Lions is een organisatie die uit humane overwegingen maatschappelijke noden lenigt. Deze privé-organisatie telt 1.350.000 leden in 210 landen. De leuze is “We Serve“. In België gaat de (gratis) hulp naar acties die mensen met een beperking meer levenskwaliteit verlenen en naar diverse vormen van kansarmoede. Alle fondsen die door fundraising bijeengebracht worden, worden besteed aan caritatieve acties. Lions geloven immers dat ze iets ten goede kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Helping Hands

Fundraising Activiteiten

Lions club Evergem Vlaamse Valleien kan geen sociale projecten steunen, zonder eerst de nodige fondsen te hebben verzameld. Hiertoe organiseren we jaarlijks een aantal vaste activiteiten. Deze staan hieronder opgesomd en meer info per activiteit zal gedurende het jaar verder worden aangevuld.

Home: Service
Oldtimer 4 Charity

Ieder jaar organiseert Lions Evergem Vlaamse Valleien een oldtimer rit (bolleke-pijl) voor de echte auto liefhebber.

Deze fantastische rit wordt nadien afgesloten met een heerlijke BBQ.

Eén enkele actie kan een leven veranderen. 1,4 miljoen Lions leden kunnen de wereld veranderen

Lions Club Belgium

Home: Quote

Contacteer ons

Bedankt voor uw bericht!

Home: Contact
bottom of page