top of page

Wat doen we?

Een Lions Club steunt 7 categoriën van dienstverlening:

• Hulp aan mensen met beperkingen

• Hulp bij rampen

• Diabetes

• Milieu

• Doven

• Aandacht voor de jeugd

• Bestrijding blindheid en slechtziendheid

Doelstelling

Onze Lions Club stelt belangeloos middelen ter beschikking om:

• de levenskwaliteit te verbeteren van minderbedeelden, kansarmen en  mensen met fysieke of mentale beperkingen.

• blindheid, slechthorendheid en doofheid te bestrijden.

• hulp te bieden aan slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen en hongersnood.

• onderwijs, vorming, opvang en verzorging te voorzien voor wees- en straatkinderen in achtergestelde gebieden.

Onze focus:

• Kleinschalige niet gesubsidieerde projecten

• Plaatselijke projecten

• Grensoverschrijdende projecten in beheer en onder supervisie van Evergemse of Vlaamse      contactpersonen

Hoe?

• Door ons vrijwillig en belangeloos engagement in de ondersteuning van caritatieve en culturele organisaties

• Door het werven van fondsen via fundraising activiteiten

• Organisatie van een Diner & Dance Party

• Organisatie van Oldtimer for Charity

• Sponsoring

bottom of page